ชิงทุนเป็นล้านบาทประกวดเรียงความ"ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระดับประถม-อุดมศึกษา

ลบ แก้ไข
                        ชิงทุนเป็นล้านบาท ประกวดเรียงความ
          หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระดับประถม-อุดมศึกษา


             ชิงทุนเป็นล้านบาทประกวดเ

กรมประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกเพศ วัย ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และร่วมแสดงความคิดเห็น การนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชิงทุนการศึกษาเป็นเงินสด มูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.หัวข้อ"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ"

2.แบ่งผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ 3 ระดับ

2.1 ระดับประถมศึกษา
2.2 ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ช.)
2.3 ระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ส.)

หลักเกณฑ์การส่งเรียงควสามเข้าประกวด
1.ให้ใช้ตัวพิมพ์ดีด หรือตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ เอ 4 (ตัวอักษรอังสนา)

สำหรับประถมศึกษาให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง เว้นบรรทัด ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษสมุดเรียน หรือคอมพิวเตอร์

2.ต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหัวข้อที่จัดประกวด

3.การส่งเรียงความเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุระดับ และหัวข้อค่านิยมพร้อมแจ้งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้อย่างสะดวก ชัดเจน

4.สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ตั้งแต่ 1 หัวข้อ หรือมากกว่า ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนหัวข้อ

รางวัลสำหรับเรียงความที่ชนะเลิศ

ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ช.) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

ระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ส.) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557

การส่งเรียงความ

ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ทาง E-mail : prdthailand@gmail.com

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 ต.ค. 57 12:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 26,085 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นยอดนิยม

ลบ แจ้งลบ
โดย Mint Sutheera
IP : 158.108.229.***
ติดตามการประกาศผลได้จากเว็บไซต์ใดค่ะ ขอบคุณคะ
ลบ แจ้งลบ
IP : 101.51.44.***
ประกาศผลวันนี้แล้ว ติดตามการประกาศผลได้จากเว็บไซต์ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
 

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 26,085 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อุษณิษา หมื่นพันธ์
IP : 1.47.193.***
สิ้นเดือนแล้ว ไม่ทราบว่าจะดูประกาศผลได้จากทางเว็บไซด์ใดค่ะ?
ลบ แจ้งลบ
โดย SUNISA SINGTO
IP : 202.29.177.***
ลบ แจ้งลบ
โดย SUNISA SINGTO
IP : 202.29.177.***
ไม่ใช่ประกาศผลภายในสิ้นเดือนหรอ   
ลบ แจ้งลบ
IP : 101.51.44.***
ประกาศผลวันนี้แล้ว ติดตามการประกาศผลได้จากเว็บไซต์ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
ลบ แจ้งลบ
โดย Mint Sutheera
IP : 158.108.229.***
ติดตามการประกาศผลได้จากเว็บไซต์ใดค่ะ ขอบคุณคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย เราจะเดิน ไปด้วยกันนะ
IP : 101.109.77.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง