ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ –ประกอบโรคศิลปะ..คือ??

ลบ แก้ไข

สอบวิชาเฉพาะแพทย์กสพท.สิ้นเดือนตุลาคมนี้ คงจะกรองน้อง ๆ ที่มุ่งมั่นจะเป็นหมอในขั้นแรกได้แล้ว ด่านต่อไปคือสอบวิชาสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบด้านอื่น ๆ แต่การเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใช่เรียนจบแล้วเป็นได้เลย แต่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพอีกด้วย แล้วมันคืออะไร จงตามมาดูกัน...

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

                ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นใบอนุญาตให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ตามสาขาที่เรียนมา โดยผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกำหนดไว้ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่องค์กรวิชาชีพแต่ล่ะองค์กรกำหนดไว้

ปัจจุบัน มีวิชาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพ ดังนี้

•              ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกโดย แพทยสภา

•              ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ออกโดย ทันตแพทยสภา

•              ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ออกโดย สัตวแพทยสภา

•              ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ออกโดย สภาเภสัชกรรม

•              ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ออกโดย สภาการพยาบาล

•              ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ออกโดย สภาเทคนิคการแพทย์

•              ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ออกโดย สภากายภาพบำบัด

•              ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย สภาวิศวกร

•              ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ออกโดย สภาสถาปนิก

•              ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ออกโดย คุรุสภา

 

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เป็นใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพสาขาอื่น ๆ ทางการแพทย์ที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ และการผดุงครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ที่มีการตั้งสภาวิชาชีพเพื่อควบคุมดูแลในแต่ละวิชาชีพแล้ว ซึ่งใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะจะออกโดยคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แต่กระทำการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปัจจุบัน มีวิชาชีพที่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

•              สาขากิจกรรมบำบัด

•              สาขารังสีเทคนิค

•              สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

•              สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

•              สาขาจิตวิทยาคลินิก

•              สาขาการแพทย์แผนไทย

•              สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

•              สาขาการแพทย์แผนจีน

•              สาขาทัศนมาตรศาสตร์

•              สาขากายอุปกรณ์

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ต.ค. 53 09:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 24,543 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 24,543 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง