หลักการตลาด 4P

ลบ แก้ไข

หลักการตลาด 4P

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี

หลักการตลาด P-4 (Marketing Mix)


การวางแผนการตลาดโดยใช้ 4P กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยู่มากมาย แต่ที่เป็นที่รู้จัก และเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือการ ใช้ 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่งหลักการใช้คือการวางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากัน และเป็นที่ต้องการของกลุ่ม เป้าหมายที่เราเลือกเอาไว้ให้มากที่สุด ในบางธุรกิจอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ได้ทั้งหมดในระยะสั้นก็ไม่เป็นไรเพราะ เรา สามารถ ค่อยๆปรับกลยุทธ์จนได้ ส่วนผสมทางการตลาดได้เหมาะสมที่สุด (4P อาจจะเรียกว่า marketing mix) เราลองมา ดูกันทีละส่วน


1. Product

ก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการกำหนดตัว Product ให้เหมาะสมก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้า หมายต้องการอะไร เช่นต้องการน้ำผลไม้ที่ สะอาด สด ในบรรจุภัณฑ์ถือสะดวก โดยไม่สนรสชาติ เราก็ต้องทำตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ใช่ว่าเราชอบหวานก็จะพยายามใส่น้ำตาลเข้าไป แต่โดยทั่วไปแนวทางที่จะทำสินค้าให้ขายได้มีอยู่สองอย่างคือ


1.1 สินค้าที่มีความแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่างนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริงว่าต่างกันและ ลูกค้าตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เช่นคุณสมบัติพิเศษ รูปลักษณ์ การใช้งาน ความปลอดภัย ความคงทนโดยกลุ่มลูก ค้าที่เราจะจับก็จะเป็นลูกค้าที่ไม่มีการแข่งขันมาก (niche market)


1.2 สินค้าที่มีราคาต่ำนั่นคือการยอมลดคุณภาพในบางด้านที่ไม่สำคัญลงไป เช่นสินค้าที่ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไม่ดี นักพอใช้งานได้ แต่ถูกมากๆหรือ สินค้าที่เลียนแบบแบรนด์ดังๆ ในซุปเปอร์สโตร์ต่างๆ จริงๆแล้วสำหรับนักธุรกิจมือ ใหม่ควรเลือกในแนวทาง สร้างความแตกต่างมากกว่า การเป็นสินค้าราคาถูกเพราะ หากเป็นด้านการผลิตแล้วรายใหญ่ จะมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่ารายย่อย แต่หากเป็นด้านบริการ เราอาจจะเริ่มต้นที่ราคาถูกก่อน แล้วค่อยๆ หาตลาดที่ราย ใหญ่ไม่สนใจ


2. Price

   ราคาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญในการตลาด แต่ไม่ใช่ว่า คิดอะไรไม่ออกก็ลดราคาอย่างเดียวเพราะการลดราคาสินค้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีขึ้นได้ หากปัญหาอื่นๆยังไม่ได้รับการแก้ไข การตั้งราคาในที่นี้จะเป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่นหากเราขายน้ำผลไม้ที่จตุจักร ราคาอาจจะต้องถูกหน่อย แต่หากขายที่สยาม หากตั้ง ราคาถูกไปเช่น 10 บาท กลุ่มที่เป็นเป้าหมายอยากให้ซื้ออาจจะไม่ซื้อ แต่คนที่ซื้ออาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซึ่งมีน้อยกว่า และไม่คุ้ม ที่จะขายแบบนี้ในสยาม ยิ่งไปกว่านั้นหากราคา และรูปลักษณ์สินค้าไม่เข้ากัน ลูกค้าก็จะเกิดความข้องใจและอาจจะกังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของสินค้าที่สำคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ในด้านการทำธุรกิจขนาดย่อมแล้ว ราคาที่เราต้องการ อาจไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น แต่จะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีกำหนดราคาง่ายต่างๆดังนี้  


2.1 กำหนดราคาตามลูกค้า คือการกำหนดราคาตามที่เราคิดว่า ลูกค้าจะเต็มใจจ่าย ซึ่งอาจจะได้มาจากการทำสำรวจ หรือแบบสอบถาม


2.2 กำหนดราคาตามตลาด คือการกำหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซึ่งอาจจะต่ำมากจนเราจะมีกำไรน้อยดังนั้นหาก เรา คิด ที่จะกำหนดราคาตามตลาด เราอาจจะต้องมานั่งคิดคำนวณย้อนกลับว่า ต้นทุนสินค้าควร เป็นเท่าไรเพื่อจะได้กำ ไร ตามที่ตั้งเป้า แล้วมาหาทางลดต้นทุนลง


2.3 กำหนดราคาตามต้นทุน+กำไร วิธีนี้เป็นการคำนวณว่าต้นทุนของเราอยู่ที่เท่าใด แล้วบวกค่าขนส่ง ค่าแรงของเรา บวกกำไร จึงได้มาซึ่งราคา แต่หากราคาที่ได้มาสูงมาก เราอาจจำเป็นต้องมีการทำประชาสัมพันธ์ หรือปรับภาพลักษณ์ ให้เข้ากับราคานั้น


3. Place


  คือวิธีการนำสินค้าไปสู่มือของลูกค้า หากเป็นสินค้าที่จะขายไปหลายๆแห่ง วิธีการขายหรือการกระจายสินค้าจะมีความ สำคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นไม่ใช่ขายให้มากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยู่กับว่า สินค้าของท่านคือ อะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือใคร เช่นของใช้ในระดับบน ควรจะจำกัดการขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้เสียภาพ ลักษณ์ได้สิ่งที่เราควรจะคำนึงอีกอย่างของวิธีการกระจายสินค้าคือต้นทุนการกระจายสินค้า เช่นการขายสินค้าใน 7-eleven อาจจะ กระจายได้ทั่วถึง แต่อาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่า หากจะกล่าวถึงธุรกิจที่เป็นการขายหน้าร้าน Place ในที่นี้ก็คือ ทำเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ ให้เหมาะสมกับสินค้าของเราเช่นกัน อย่าง มาบุญครองกับ สยามเซ็นเตอร์ จะมีกลุ่มคนเดินที่ต่างออกไปและลักษณะสินค้าและ ราคาก็ไม่เหมือนกันด้วยทั้งๆที่ตั้งอยู่ใกล้กัน ท่านควรขายที่ใดก็ต้องพิจารณาตามลักษณะสินค้า 


4. Promotion


    คือการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้าของเรา เช่นโฆษณาในสื่อต่างๆ หรือการทำกิจกรรม ที่ทำให้คนมาซื้อสินค้าของเรา เช่นการทำการลดราคาประจำปี หากจะพูดในแง่ของธุรกิจขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นเพราะจะต้องใช้เงิน จะมากหรือน้อยก็ ขึ้นกับ ช่องทางที่เราจะใช้ ที่จะดีและอาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีผู้ใช้เพิ่มจำนวนขึ้นมากในแต่ละปี สื่ออื่นๆที่ถูกๆ ก็จะเป็นพวก ใบปลิว โปสเตอร์ หากเป็นสื่อท้องถิ่นก็จะมี รถแห่ วิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิธีในการเลือกสื่อนอกจากจะดูเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วควรดูเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย เช่นหากจะโฆษณาให้กลุ่มผู้ใหญ่ โดยเลือกสื่ออินเตอร์เน็ต(เพราะฟรี) ก็อาจจะเลือก เวบไซต์ที่ผู้ใหญ่เล่น ไม่ใช้เวบที่วัยรุ่นเข้ามาคุยกัน เป็นต้น

ข้อมูลจาก

http://www.pdamobiz.com

 

loading...


โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 มี.ค. 51 11:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 348,537 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 348,537 ครั้ง ตอบ 16 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อัจฉรา
IP : 222.123.77.***
ผมทำธุระกิจอาหารทะเลแช่แข็ง กุ้ง ปู ปลา ไม่รู้จะเริ่มทำการตลาดแบบไหนดีครับขอให้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Sutta
IP : 124.120.98.***
ลบ แจ้งลบ
โดย mickey
IP : 124.122.218.***

เปงแนวทางในการสอบได้ดีมากๆค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย phutsadi@hotmail.com
IP : 118.172.23.***

STP มาจาก Segmentation, Targeting, Positioning ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการตลาด ขออธิบายคร่าว ๆ ก่อนนะค่ะ

Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาดค่ะ เป็นการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคว่าเป็นผู้บริโภคกลุ่มไหนโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ คือ การตลาดมวลชน, การตลาดโดยมุ่งที่ส่วนครองตลาด, การตลาดโดยมุ่งที่การตลาดกลุ่มเล็ก, การตลาดท้องถิ่น, การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล และการตลาดที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบตัวเอง ค่ะ

Targeting คือ การกำหนดตลาดเป้าหมายค่ะ เป็นการประเมินแต่ละกลุ่มแล้วเลือกกลุ่มที่เราต้องการออกมาเป็นส่วนตลาด โดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และข้อจำกัดขององค์กรด้วยนะค่ะ

Positioning คือ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะ เป็นการวางตำแหน่งสินค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภค ซึ่งสิ่งที่สื่อออกไปคือความสำคัญของผลิตภัณฑ์ ลักษณะเด่น ลักษณะที่เหนือกว่า สามารถสื่อสารได้ มีสิทธิพิเศษ สามารถสร้างกำไรได้ค่ะ

 จริง ๆ แล้วรายละเอียดของ STP จะมีแยกย่อยเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ ในแต่ละส่วนด้วยค่ะ แต่ถ้าอธิบายมากเกินไปก็คงจะงงกัน เอาเป็นว่าอธิบายคร่าว ๆ เท่านี้ก่อนนะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย นังละไม
IP : 117.47.180.***

ขอคุงมั๊กมากคร้า  เป็นความรู้สำหรับการสอบได้ดีมากค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ninew
IP : 114.128.137.***

เข้าใจเข้าใจ ........  ขอบคุณคะ

ลบ แจ้งลบ
โดย torric h.jsanee
IP : 222.123.146.***

มัยรู้เลยสักนิด อยากศึกษาเอามากๆ เพราะดัยนำปัยประกอบชีวิตดัย

ลบ แจ้งลบ
โดย sbiporn
IP : 125.26.142.***

อยากจะรู้เรื่องให้มันลึกซึ่งมากกว่านี้จังเลยค่ะเพราะอยากเก่ง ๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย Suchada
IP : 203.144.160.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ดวงนภา
IP : 124.121.75.***
ยากเหมือนกันนะคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย นาย สราวุฒิ ทองเกลี้ยง
IP : 117.47.172.***
การตลาด คือ หัวใจหลักของทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วแต่สิ่งแวดล้อมจะเป็นไป
ลบ แจ้งลบ
โดย สุธาวัลย์
IP : 124.120.152.***

รบกวนขอความรู้หน่อยนะค่ะ

stp คืออะไรมีความสำคัญกับการตลาดอย่างไรค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ดนัย แป้นทองคำ
IP : 114.128.10.***

ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความรู้กับพวกเราชาว ธนาเทค เพราะว่าเราต้องการได้ข้อมูลนี้พอดีขอบใจมากๆนะครับ ขอบใจจริงๆ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย หัตชัย
IP : 203.172.169.***
1. Product

ก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการกำหนดตัว Product ให้เหมาะสมก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้า หมายต้องการอะไร เช่นต้องการน้ำผลไม้ที่ สะอาด สด ในบรรจุภัณฑ์ถือสะดวก โดยไม่สนรสชาติ เราก็ต้องทำตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ใช่ว่าเราชอบหวานก็จะพยายามใส่น้ำตาลเข้าไป แต่โดยทั่วไปแนวทางที่จะทำสินค้าให้ขายได้มีอยู่สองอย่างคือ

ลบ แจ้งลบ
โดย หัตชัย
IP : 203.172.169.***

ทุกคนต้องสู้สู้นะครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง