เครื่องดนตรีสากลกลุ่มเครื่องสาย (String Instruments)

ลบ แก้ไข

เครื่องดนตรีสากลกลุ่มเครื่องสาย (String Instruments)


กลุ่มเครื่องสาย (String Instruments)
     เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนของสายลวด เชือก เอ็น หรือไนลอน และมีตัวกำธรเสียง ทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังมากขึ้น คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับรูปร่าง และวัตถุที่ใช้ทำ การสั่นสะเทือนของสายอาจทำได้โดยการสี หรือ ดีดโดยอาจกระทำโดยตรง หรือเพิ่มกลไกให้ยุ่งยากขึ้น เครื่องสายที่พบเห็นในปัจจุบัน นิยมใช้วิธีทำให้เกิดเสียงได้ 2 วิธี คือ วิธีสี และวิธีดีด
     1 เครื่องสายประเภทใช้คันสี ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
          1)ไวโอลิน (Violin) ไวโอลินคันหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยแผ่นไม้หลายชิ้น แต่ละชิ้นเลือกมาจากไม้ชนิดต่าง ๆ กันตามความเหมาะสมที่จะนำมาทำเป็นส่วนต่าง ๆ ของซอ ด้านหน้าใช้ไม้พรุช ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนมีลายละเอียดด้านหลังใช้ไม้เมเปิ้ล ไวโอลินประกอบด้วยสาย 4 สาย แต่ละสายเทียบเสียงห่างกันคู่ 5 เพอร์เฟค คือ เสียง G-D-A-E สายต่ำสุดเทียบเสียง G ต่ำถัดจาก Middle C สายทั้งสี่มีความยาวเท่ากัน แต่ระดับเสียงแตกต่างกันตามขนาดไวโอลินขนาดมาตรฐานจะมีความยาวทั้งสิ้น 23.5 นิ้ว คันชักยาว 29 นิ้ว
          ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นท่วงทำนอง (Melodic Instrument) มีเสียงแหลมสดใส ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีถ้าต้องการจะเล่นให้เสียงหวาน เศร้า ก็ทำได้ โดยใช้เทคนิคการเล่นแบบต่าง ๆ

ไวโอลิน                  ช่วงเสียงของไวโอลิน


นักเล่นไวโอลิน 

          2) วิโอลา (Viola) มีรูปร่างเหมือนไวโอลินทุกประการ แต่มีขนาดใหญ่กว่าไวโอลินประมาณหนึ่งในห้า มีความยาวทั้งสิ้น 26.5 นิ้ว วิโอลาประกอบด้วยสาย 4 สาย ตั้งเสียงต่ำกว่าไวโอลินลงไปอีกคู่ 5 เพอร์เฟค คือ C-G-D-A มีเสียงทุ้มและนุ่มนวลกว่าไวโอลิน แต่ไม่มีบทบาทเด่นเหมือนไวโอลิน
          การเล่นเครื่องดนตรีไวโอลินและวิโอลานี้ผู้เล่นจะใช้มือซ้ายจับที่คอของเครื่อง โดยให้คอของเครื่องอยู่ในร่องระหว่างหัวแม่มือกับนิ้วชี้ นิ้วทั้งสี่ (ยกเว้นหัวแม่มือ) ทำหน้าที่กดลงบนสายเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง ด้านท้ายของเครื่องวางบนไหล่ซ้ายของผู้เล่น และผู้เล่นจะใช้คางหนีบกระชับ จับตัวเครื่องด้วยมือซ้ายและใช้มือขวาจับคันชักในการสี

วิโอลา                   ช่วงเสียงของวิโอลา

นักเล่นวิโอลา   

          3) เชลโล (Cello) มีรูปร่างเหมือนไวโอลินและวิโอลา แต่มีขนาดโตกว่ามาก คือความยาวประมาณ 48.5 นิ้ว ขณะเล่นต้องนั่งเก้าอี้ เอาเครื่องไว้ระหว่างขาทั้งสองข้างหันหน้าเครื่องออก
           เทคนิคการเล่นเหมือนกับไวโอลินสายทั้งสี่เสียงต่ำกว่าวิโอลา 1 ช่วงคู่ 8 คือ C-G-D-A เสียงของเชลโลนุ่มนวล แสดงอารมณ์เศร้าสร้อย

เชลโล (Cello)

ช่วงเสียงของเชลโล (Cello)    

.
          4) ดับเบิลเบส (Double Bass) เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลไวโอลิน มีความยาวประมาณ 74 นิ้ว ผู้บรรเลงต้องยืนเล่น เสียงของดับเบิลเบส ต่ำสุดแสดงถึงความมีอำนาจ ความกลัว ความลึกลับ สายทั้งสี่ตั้งเสียงห่างกันเป็นคู่ 4 เพอร์เฟค คือ E- A- D- G

ดับเบิลเบส (Double Bass)           ช่วงเสียงของดับเบิลเบส (Double Bass)

การเล่นโดยสีด้วยคันชัก การเล่นโดยใช้นิ้วดีด        


     2 เครื่องสายประเภทเครื่องดีด (Plucked String) ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
          1) ฮาร์พ (Harp) ฮาร์พเป็นพิณโบราณขนาดใหญ่ มีประวัติเก่าแก่มาก ชาวอียิปต์โบราณใช้ฮาร์พเป็นเครื่องดนตรีสำคัญในราชสำนักของฟาโรห์ ในยุโรปสมัยกลางฮาร์พเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมจากชาวไอริช และเวลส์ เป็นอย่างมาก
         
ฮาร์พมีลักษณะเป็นโครงสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ด้านบนโค้งงอสวยงาม มีสายขึงอยู่ทั้งหมด 47 สาย ช่วงเสียงกว้าง 6 ? Octaves บันไดเสียงพื้นฐานของฮาร์พเป็น Cb Major ที่ฐานของฮาร์พ จะมีกระเดื่อง 7 อัน สำหรับเหยียบ (ประจำทั้ง 7 เสียง) ถ้าเหยียบจมลงครั้งหนึ่งสายจะดึงขึ้นทำให้เสียงสูงขึ้นครึ่งเสียง ถ้าเหยียบอีกเป็นครั้งที่สองสายจะตึงขึ้นอีกทำให้เสียงสูงขึ้นอีกทำให้ผู้เล่น เล่นเพลงได้ทุกบันไดเสียงในการบรรเลงฮาร์พผู้เล่นจะต้องนั่งลงให้ไหล่ขวาชิดกับตัวฮาร์พใช้นิ้วมือทั้งสอง ยกเว้นนิ้วก้อยดีดสาย เสียงของฮาร์พเบาและนุ่มนวลกว่าเปียโนมากปัจจุบันฮาร์พใช้บรรเลงในวงดนตรีประเภทออร์เคสตราเท่านั้น

การเล่นฮาร์พ      ฮาร์พ
ช่วงเสียงของฮาร์พ       


          2) ลูท (Lute) เป็นพิณชนิดหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเครื่องสายประเภทดีด ลูทมีรูปทรงเหมือนผลส้มผ่าซีก มีสะพานวางนิ้วที่มีช่องปรากฏอยู่ เช่นเดียวกับกีตาร์ แบนโจ แมนโดลิน ฯลฯ ชาวอาหรับโบราณนิยมกันมากแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้รับความนิยม

ลูท       การเล่นลูทการเล่นลูท 

           3) กีตาร์ (Guitar) กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่แพร่หลายมากในปัจจุบันมีรูปร่างคล้ายคลึงกับพิณลูทแต่ผิดกันตรงที่รูปร่างแบนกว่าในปัจจุบันมีความสำคัญทั้งในวงดนตรีประเภทสตริง แจ๊สร็อค เป็นต้น กีตาร์ประกอบด้วยสาย 6 สาย โดยตั้งระดับเสียงต่ำไปหาสูง ในแต่ละสายดังนี้ E,A,D,G,B,E ไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปร่งธรรมดา หรือกีตาร์ไฟฟ้า

          นอกจากนี้ เครื่องสายประเภทดีดยังมีแมนโดลิน แบนโจ ซึ่งเป็นเครื่องสายประเภทดีดที่มีรูปร่างคล้ายกีตาร์ แต่มิได้นำมาใช้ในวงดนตรีมากนักส่วนมากใช้ในดนตรีของชาวพื้นเมืองแถบลาติน อเมริกาอย่างไรก็ตามทั้งแมนโดลิน และแบนโจก็เป็นผลการวิวัฒนาการของลูทนั่นเอง

                               กีต้าร์ไฟฟ้า
กีตาร์โปร่ง                     

          4) แมนโดลิน (Mandolin) เป็นเครื่องดนตรีตระกูลลูท มีสาย 4 คู่ (8สาย) หรือ 6 คู่ (12สาย) ตั้งเสียงเท่ากันเป็นคู่ มีลูกบิดคล้ายกีตาร์ใช้ในการตั้งเสียง และมีนม (Feat) รองรับสาย เวลาเล่นจะใช้นิ้วมือซ้ายจับตัวแมนโดลินและใช้มือขวาดีด ลักษณะการดีดคล้ายการดีดกีตาร์โดยใช้ปิ๊ค (Pick) เสียงที่เกิดจากแมนโดลินมีความไพเราะเป็นเสียงที่มีคุณภาพ เร้าอารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะอารมณ์โศกเศร้าเกี่ยวกับความรัก
            แมนโดลินมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอิตาลี เป็นเครื่องดนตรีที่ชาวอิตาเลียนนิยมกันแพร่หลายในปี ค.ศ. 1713 ได้มีผู้นำเอาแมนโดลินมาเล่นผสมในวงคอนเสิร์ตในประเทศอังกฤษ

                     แมนโดลิน (Mandolin)

          5) แบนโจ (Banjo) เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลลูท จุดเริ่มต้นที่มีผู้นำมาเล่นอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตก (Western Africa) เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของพวกนิโกร ต่อมาจึงเป็นที่แพร่หลายในหมู่อเมริกันนิโกร วิธีการเล่นคล้ายกับกีตาร์

แบนโจ Banjoการเล่นแบนโจ Banjo

 

loading...


โดย omike say hi ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.พ. 51 14:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 183,773 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 183,773 ครั้ง ตอบ 21 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ธีรพัฒน์
IP : 180.183.244.***
ดีครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย kitty
IP : 115.87.139.***
ขอบคุณจร้า
ลบ แจ้งลบ
โดย นิพิฐพล
IP : 125.26.38.***
ขอบคุณค่ะ

เด๋วไปหารูปที่

http://www.google.co.th/

ก็ได้ค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ฉัตรชัย
IP : 58.64.31.***

ได้รับความรู้เยอะมากค้าและอยากให้มีรูปโชว์ด้วย

ลบ แจ้งลบ
โดย detchai123@hotmail.com
IP : 124.121.71.***

 อะไรวะ

 

หาอะไรก็ไม่เจอ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย moi_309@hotmail.com
IP : 118.172.157.***
ขอรูปด้วยกร๊าบบบบบ
ลบ แจ้งลบ
โดย หลิว
IP : 118.175.78.***

ทำไมไม่มีรูปให้ดูละค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ปาล์ม
IP : 118.174.176.***
 ทำไมรูปมันไม่ขึ้นล่ะครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย .......
IP : 203.113.76.***
รูปไม่มาอ่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ดาด้า
IP : 118.174.57.***
ควรมีภาพประกอบด้วยนะยิ่งดี
ลบ แจ้งลบ
โดย tuang
IP : 114.128.10.***

  ดีมาก เลยค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ศักรินทร์
IP : 118.172.51.***
ลบ แจ้งลบ
โดย biw
IP : 58.10.24.***

ไม่มีอีกหรอ

ลบ แจ้งลบ
โดย ออม
IP : 124.121.50.***

ขอดูรูปหน่อยดิ 

ลบ แจ้งลบ
โดย ว่าน
IP : 58.9.84.***

ไม่ค่อยมีเเบนโจไม่งานส่งครูเเย่เเน่ๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย กด
IP : 124.120.102.***
ไมไม่มีรูป
ลบ แจ้งลบ
โดย เต๊า-ชื่อจริง-นภพล .........
IP : 124.120.240.***

อยากได้ประวัติดนตรี(สากล)

ลบ แจ้งลบ
โดย นายนฤชา
IP : 118.172.27.***

เว็บนี้เจ๋งสุดๆเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย ปุ้ย
IP : 125.25.207.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ออย
IP : 125.25.73.***

หาเครื่องดนตรีทุกชนิดเขียนมาลงหน่อยได้ไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง