รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหาสารคาม 2561

ลบ แก้ไข
รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เ

กำหนดการรับสมัครจำนวนที่เปิดรับคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือกค่าสมัคร 
500 บาท


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์  คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ