คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Hand Eduzones
P'Hand Eduzones
จำนวนผู้ติดตาม 1,073 คน

เรื่องล่าสุด

รับตรง TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24 ก.ย. 60 13:42 น.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6

อ่านต่อ

รับตรง TCAS61 รอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์

22 ก.ย. 60 13:23 น.

รับตรง TCAS61 รอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์

อ่านต่อ

การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

22 ก.ย. 60 11:38 น.

การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

อ่านต่อ

ระเบียบการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่

22 ก.ย. 60 10:55 น.

ระเบียบการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

รับตรง รอบที่ 1/1 Portfolio ในระบบ TCAS

21 ก.ย. 60 17:31 น.

รับตรง รอบที่ 1/1 Portfolio ในระบบ TCAS ม.ธรรมศาสตร์

อ่านต่อ

รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระบบ TCAS

21 ก.ย. 60 12:03 น.

รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระบบ TCAS

อ่านต่อ

รับตรง รอบที่ 1 ในระบบ TCAS

20 ก.ย. 60 14:19 น.

รับตรง รอบที่ 1 ในระบบ TCAS

อ่านต่อ

รับตรงทั่วประเทศ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

20 ก.ย. 60 11:55 น.

รับตรงทั่วประเทศ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

อ่านต่อ

รับตรงทั่วประเทศ

19 ก.ย. 60 14:03 น.

รับตรงทั่วประเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

อ่านต่อ

รับตรง รอบที่ 1 : Portfolio ในระบบ TCAS

19 ก.ย. 60 13:42 น.

รับตรง รอบที่ 1 : Portfolio ในระบบ TCAS ม.มหิดล

อ่านต่อ

รับตรง รอบที่ 1/1 ในระบบ TCAS

17 ก.ย. 60 15:36 น.

รับตรง รอบที่ 1/1 ในระบบ TCAS

อ่านต่อ

รับตรง รอบที่ 1/1 ในระบบ TCAS

17 ก.ย. 60 15:24 น.

รับตรง รอบที่ 1/1 ในระบบ TCAS โครงการช้างเผือก

อ่านต่อ

รายละเอียด รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

17 ก.ย. 60 15:07 น.

รายละเอียด รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในระบบ TCAS

อ่านต่อ

การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 ระบบ TCAS

14 ก.ย. 60 14:25 น.

การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 ระบบ TCAS

อ่านต่อ

รับตรงทั่วประเทศ ระบบ TCAS รอบ Portfolio

13 ก.ย. 60 12:17 น.

รับตรงทั่วประเทศ ระบบ TCAS รอบ Portfolio รอบที่ 1/2

อ่านต่อ

รายละเอียด การรับสมัครเข้าศึกษา

13 ก.ย. 60 11:46 น.

รายละเอียด การรับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านต่อ

รับตรง วิทยาลัยดนตรี มีทุนฟรี 10 ทุน

11 ก.ย. 60 12:26 น.

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ

รับสมัคร คณะแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 1

8 ก.ย. 60 15:20 น.

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

อ่านต่อ

รับตรงพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 PORTFOLIO

8 ก.ย. 60 15:10 น.

รับตรงพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 PORTFOLIO

อ่านต่อ

รับตรง รอบที่ 2

7 ก.ย. 60 15:38 น.

รับตรง ระบบTCAS รอบที่ 2

อ่านต่อ

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุด

6 ก.ย. 60 14:55 น.

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านต่อ

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ GAT

5 ก.ย. 60 15:01 น.

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ GAT PAT

อ่านต่อ

รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio

4 ก.ย. 60 14:07 น.

รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านต่อ

รับตรง รอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio)

4 ก.ย. 60 13:38 น.

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง

อ่านต่อ

4 เอกสารสำคัญที่ต้องอัปโหลด ใช้ในการสมัคร

31 ส.ค. 60 12:23 น.

4 เอกสารสำคัญที่ต้องอัปโหลด ใช้ในการสมัคร

อ่านต่อ

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

29 ส.ค. 60 13:49 น.

โครงการประกวดเรียงความ “ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง

อ่านต่อ

การรับสมัคร นิสิตโท เอก คณะเภสัชศาสตร์

28 ส.ค. 60 16:57 น.

สาขาวิชา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา แบบ ก 1

อ่านต่อ

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

25 ส.ค. 60 13:35 น.

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ปฏิทินกำหนดการ/รูปแบบข้อสอบ และ

23 ส.ค. 60 19:00 น.

ปฏิทินกำหนดการ/รูปแบบข้อสอบ และ เนื้อหาการสอบวิชาสามัญ

อ่านต่อ

ทปอ.เคาะแล้ว!! ค่าสมัครรอบ3 รอบ4 ในระบบ TCAS

20 ส.ค. 60 12:54 น.

ทปอ.เคาะแล้ว!! ค่าสมัครรอบ3 รอบ4 ในระบบ TCAS

อ่านต่อ
Page 1 of 149 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last