ข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 ท้องถิ่น

ลบ แก้ไข

 

เอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อปท.เทศบาล อบจ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)

แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบหลักการแก้ปัญหา  _ผังงานฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม

 
 
โดย เดโช พระกาย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 พ.ย. 56 16:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,292 ครั้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง