<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

กิจกรรมวันรพี'๔๙ ๗-๘ ส.ค. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ข้อมูลรายละเอียดแต่ละส่วนกิจกรรม วันรพี 49 (7-8 สิงหาคม 2549)
ปรับปรุงล่าสุด 21/07/49 11:48 น.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์วันรพี '49:
e-mail:
pr.rapee49@gmail.com -
website: www.lawtham.com

¯¯¯ ¯¯¯
1. กิจกรรมขบวนถวายพวงมาลาและพิธีสงฆ์

สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลาจัดกิจกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2549

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 520 คน (โดยประมาณ) แบ่งเป็น

1. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ 350 คน
2. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 150 คน
3. คณาจารย์และบุคลากร คณะนิติศาสตร์ 20 คน

กิจกรรม

1. เริ่มตั้งขบวนพาเหรดตั้งแต่ 07.00น. โดยด้านหน้าของขบวนอยู่ที่ประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝั่งสนามหลวงด้านข้างหอประชุมเล็ก ทั้งนี้กลุ่มทูตกิจกรรมรพีจะเป็นผู้นำขบวนโดยถือป้ายคณะ , ป้ายมหาวิทยาลัย, พวงมาลาและขบวนธง เมื่อตั้งขบวนพาเหรดเรียบร้อยแล้ว ขบวนจะเดินทางไปถวายพวงมาลาพระรูป พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ที่ศาลฎีกา เวลา 07.15น. และพร้อมกันนั้นส่งตัวแทนไปสักการะพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และเมอร์ซิเออร์โรแลงด์ ยักแมงส์ ที่ตึกโดม

2. พิธีสงฆ์ จัดที่ห้อง น.201 ตึกคณะนิติศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00น. จนเสร็จพิธีประมาณ 09.00น.

2.กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

สถานที่ ห้อง น.202

เวลาจัดกิจกรรม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2549 แบ่งเป็นวันละ 3 รอบ ได้แก่

- รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น.
- รอบที่ 2 : 12.00 – 14.00 น.
- รอบที่ 3 : 14.30 – 16.30 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบละ 80 คน (หรือมากกว่า)

กิจกรรม

1. แนะนำวิธีการเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิธีการต่างๆ เช่น วิธีการสอบตรง วิธีการสอบส่วนกลาง (แอดมิชชัน) โครงการความสามารถพิเศษ (ช้างเผือก) เป็นต้น
2. ชม VTR แนะนำการเข้าเรียนและแนะนำอาชีพในสายนิติศาสตร์
3. พูดคุยกับรุ่นพี่ผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รับปรึกษา ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ (ตลอดนอกช่วงเวลา)

3. กิจกรรมศาลจำลอง
สถานที่ ห้อง น.211 (ห้อง Moot Court)

เวลาจัดกิจกรรม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2549 แบ่งเป็นวันละ 2 รอบ ได้แก่

- รอบที่ 1 : 10.30 – 11.30 น.
- รอบที่ 2 : 13.30 – 14.30 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบละ 100 คน (หรือมากกว่า)

กิจกรรม
1. แนะนำรายละเอียดและที่มาของศาลจำลอง
2. แสดงการไต่สวน พิจารณาคดีในศาลบนบัลลังก์โดยใช้บรรยากาศที่จำลองมาจากศาลจริง ในหัวข้อ
"วาระสุดท้ายของคนขายแผ่นดิน"4. กิจกรรมเสวนาวิชาการ

สถานที่ ห้อง L.T.1 (จิ๊ด เศรษฐบุตร)
เวลาจัดกิจกรรม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2549

กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 วัน วันละ 1 หัวข้อ ดังนี้

1. วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เวลา 13.30 – 16.30 น.
หัวข้อ "วิกฤติการณ์กับทางออกการเมืองไทย"

วิทยากร อ.แก้วสรร อติโพธิ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.โคทม อารียา ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คุณ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย

คุณ จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. วันที่ 8 สิงหาคม 2549 เวลา 09.30 – 12.30 น.

หัวข้อ "กุญแจสู่หนทางการปฏิรูปการเมือง"

วิทยากร
คุณ รสนา โตสิตระกูล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโกมลคีมทองและเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทย

ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและสัมมนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5. กิจกรรมลานน้ำชาปัญญาชน

สถานที่ บริเวณสวนหย่อมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลาจัดกิจกรรม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2549

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันละ 400 คน (โดยประมาณ)

กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้

1. วันที่ 7 สิงหาคม 2549
09.00-09.20 น. พิธีเปิดงานรพี 2549 โดยคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.20-11.20 น. การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ
11.30-12.00 น. การแสดงดนตรี acoustic จากวง TU Band
12.30-13.00 น. การแสดงดนตรี acoustic ของนักศึกษา
13.00-14.00 น. เวทีสัมภาษณ์ หัวข้อ " วัฒนธรรมคนเมือง : โรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ " ดย คุณ ตุล ไวฑูรเกียรติ (นักคิด นักเขียน นักร้องวง อพาร์ทเมนท์คุณป้า)
14.00-14.30 น. การแสดงดนตรี acoustic ของนักศึกษา
14.30-15.30 น. เวทีสัมภาษณ์ หัวข้อ "ฟุตบอลทุกลมหายใจ สไตล์ บ .บู๋ "โดยคุณบุรนิจน์ รัตนวิเชียร (คอลัมนิสต์กีฬาและนักวิเคราะห์ฟุตบอล)2. วันที่ 8 สิงหาคม 2549
10.00-11.00 น. เวทีสัมภาษณ์ โดย สินเจริญ บราเธอร์ส 
11.10-11.30 น. การแสดงเชียร์ลีดเดอร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.30-12.00 น. กิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์ พบประชาชน
12.30-13.00 น. การแสดงดนตรี acoustic ของนักศึกษา
13.00-14.00 น. เวทีสัมภาษณ์ หัวข้อ "คุยกับคนเก่า ณ ที่เดิม " โดย คุณชวน หลีกภัย ( ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตนายกรัฐมนตรี)
14.00-14.30 น. การแสดงดนตรี acoustic ของนักศึกษา
14.30-15.30 น. เวทีสัมภาษณ์ หัวข้อ" โลกสนุกนอกกะลา " โดยคุณประสาน อิงคนันท์ ( พิธีกรและโปรดิวเซอร์สารคดีชื่อดัง "กบนอกกะลา " )

6. กิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ( ค.พ.น.)

สถานที่ ห้อง น.301
เวลาจัดกิจกรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2549 8.00 – 12.00 น .

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน (จาก 40 มหาวิทยาลัย โดยประมาณ)

กิจกรรม ตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร7. กิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ( ก.ศ.ป.)

สถานที่ ห้อง น.301
เวลาจัดกิจกรรม วันที่ 7- 8 สิงหาคม 2549

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 222 คน (จาก 74 โรงเรียน โดยประมาณ)

กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้
1. วันที่ 7 สิงหาคม 2549

13.30 – 17.00 น. ตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษารอบคัดเลือก (ห้อง น.301) โดยจะคัดเลือกเหลือเพียง 20 โรงเรียนเท่านั้น

2. วันที่ 8 สิงหาคม 2549
11.30 – 13.20 น. รับลงทะเบียน หน้าห้อง L.T.2 (ปรีดี เกษมทรัพย์)
13.30 – 17.20 น. ตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ห้อง น.301)8. กิจกรรมนิทรรศการและซุ้มเกมส์

สถานที่ คอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์

เวลาจัดกิจกรรม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2549

กิจกรรม

1. เปิดให้รับชมนิทรรศการและการแสดงประวัติของหน่วยงานทางกฎหมายและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ฯลฯ และนิทรรศการประวัติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และประวัติของนักกฎหมายผู้มีคุณูปการแก่วงการประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

2. เปิดให้มีการเล่นเกมและตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย และคำถามทั่วไป และรับของรางวัลมากมายในงาน

3. จำหน่ายหนังสือวันรพี ที่จัดพิมพ์โดย กองบรรณาธิการ คณะกรรมการจัดงานวันรพี อันเป็นหนังสือที่ประกอบด้วยบทความทางกฎหมายที่น่าสนใจ และสามารถเก็บสะสมเป็นของที่ระลึกในวันรพีแต่ละปีได้9. กิจกรรมห้อง 14 ตุลาฯ

สถานที่ ห้อง น.313

เวลาจัดกิจกรรม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2549 แบ่งออกเป็นวันละ 3 รอบ ได้แก่

- รอบที่ 1 : 09.30 – 10.30 น.
- รอบที่ 2 : 11.00 – 12.00 น.
- รอบที่ 3 : 14.30 – 15.30 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบละ 6 0 คน (หรือมากกว่า)

กิจกรรม

เปิดให้ชมนิทรรศการในหัวข้อ รำลึกวีรชน 14 ตุลาฯ โดยมีการเปิดเผยถึงที่มา - ต้นตอ – บทสรุป เบื้องลึกของ
เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ พร้อมภาพถ่ายหายาก และบทความที่หลงเหลือมาจากเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ และ 6 ตุลาฯตั้งกระทู้โดย : PRrapee49 เมื่อ 2006-08-05 23:23:21 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 11747 ผู้ตอบ : 0
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน